Posts Tagged ‘bebek besık fıyatları’

bebek besık fıyatları,    bebe bakma oyunlari,    hamilelik test fiyatları,    bebek beşikleri modelleri 2011,    park yatak modelleri ve fiyatları,
Uykusuz Kalan Çocuk Şişmanlıyor 
Uyku süresi kısa olan çocukların, hem atıştırma süresinin artması, hem de uykusuzluğun iştah mekanizmalarını değiştirmesi nedeniyle daha şişman olduğu bildirildi.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olan, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya çıkan enerji metabolizması bozukluğu olduğunu söyledi.

Çocuğun ağırlığının, ideal ağırlığından belirlenen kriterlerin çok üzerinde olmasının obezite olarak kabul edildiğini ifade eden Doç. Dr. Atabek, ”Obezite nadiren bir hastalığa bağlı olarak gelişir. Vakaların çoğunda belirlenmiş bir hastalık nedeni yoktur. Alınan enerji harcanandan fazladır” dedi.

Doç. Dr. Atabek, çocuklarda ve yetişkinlerde sağlıksız beslenme ve durağan yaşam biçiminin etkisiyle obezite görülme sıklığının arttığını belirterek, şunları kaydetti:

”Çocukluk çağı obezitesi, erişkin dönemde bir dizi probleme neden olması nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Dünyada 1 milyarı aşkın insan obezdir. Obez çocuk ve ergenlerde, erişkin obezler gibi ciddi problemler ve ruhsal bozukluklar görülebilmektedir. Çocuklarda belirgin metabolik bozukluklar görülmektedir. Şişmanlık ve hareketsizliğin getirdiği çok önemli bir sorun da özellikle kız çocuklarında erken buluğ başlamasıdır.”

-FAZLA UYKU OBEZLİK NEDENİ –

Uyku süresi kısa olan çocukların hem atıştırma süresinin artması, hem de uykusuzluğun iştah mekanizmalarını değiştirmesi nedeniyle daha şişman olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mehmet Emre Atabek, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Eğer çocuklar 8 saatten daha az uyurlarsa 10 saat uyku uyuyan çocuğa göre obezite riski 1,82 kat artıyor. Televizyon izleme-bilgisayar kullanımı günlük 2 saati geçmemelidir. Ayrıca daha uzun süre televizyon izleme ile hipertansiyon riski de artmaktadır. Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve tedavisi için çocukların görsel medyanın reklamlarından etkilendiği açıktır. Bu konudaki aşırı kalorili yiyecek ve içecek reklamlarına kısıtlama yapılması, hatta denetime tabi tutulması gerekmektedir. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz”

Doç. Dr. Atabek, çocukluk çağında obezitesi olanların yüzde 80’nın erişkin dönemde de obez kaldığını, obezitenin ortaya çıkmadan veya başlangıç döneminde önlenmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Atabek, küçük çocuklarda obezliğin uykuda solunum problemleri ve diz ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabildiğini, ailelerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti.

kaynak: AA

bebek beşik modelleri fiyatları,    9 haftalık hamileyim,    hamilelikte hafta,    bebek besık fıyatları,    sevi bebe oyun parkı yatağı,

Menopoza Girmeden Kemik Yapysyny Güçlendirin

Kadynlaryn menopoz sonrasy dönemi rahat geçirebilmesi için süt içmesi, bol sebze tüketmesi, güne? y?ynlaryndan yararlanmasy, fazla kilodan kaçynmasy, un, ?eker ve tuzdan uzak durmasy ve egzersiz yapmasy öneriliyor. Ayryca, 40 ya?yndan sonra da kalsiyum deste?i alynmasy gerekiyor.

Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derne?i Ba?kany Prof. Dr. Erdo?an Ertüngealp, kadynlaryn menopoz sonrasy yylda yüzde 3-5 oranynda kemik kayby ya?ady?yny, bu nedenle de 35 ya?yna kadar kemik yapylarynyn en üst seviyeye getirilmesi gerekti?ini belirterek, “Bunun için süt içilmesi, bol sebze tüketilmesi, güne? y?ynlaryndan yararlanylmasy gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Ertüngealp, yapty?y konu?mada, insanlaryn ortalama ya?am süresinin artty?yny ve Türkiye’de kadynlaryn erkeklerden 5 yyl daha fazla ya?ady?yny söyledi. “Ya? 35 yolun yarysy, artyk tarih oldu. Artyk 50 ya? yolun yarysy” diyen Prof. Dr. Ertüngealp, bu nedenle menopoz sonrasy dönemin de kadyn sa?ly?y açysyndan çok önemli oldu?unu vurgulady. Avrupa’da menopoz ya?ynyn 50, Türkiye’de ise 47 oldu?unu anlatan Prof. Dr. Ertüngealp, ?unlary kaydetti:

Önlemler

“Bütün gayemiz, ki?inin ya?am kalitesini artyrarak bu dönemi rahat geçirmesini sa?lamak. Kadynlarymyzyn ya?am kalitesini mutlaka artyrmasy gere?i vardyr. Kadynlar, menopoz sonrasy yylda yüzde 3-5 oranynda kemik kayby ya?yyor. Bu nedenle 35 ya?yna kadar kemik yapylarynyn en üst seviyeye getirilmesi lazym. Bunun için de süt içilmesi, bol sebze tüketilmesi, güne? y?ynlaryndan yararlanylmasy gerekiyor. Bunun yany syra fazla kilodan kaçynylmaly, un, ?eker ve tuzdan uzak durulmaly ve egzersiz yapylmaly. Ayryca, kadynlaryn 40 ya?yndan sonra da kalsiyum deste?i almasy gerekir.”

‘Beslenme ?ekli de?i?meli’

Prof. Dr. Entüngealp, menopozun do?al bir olay olmasyna kar?yn, sonrasynda ortaya çykan rahatsyzlyklaryn Türk kadynlary tarafyndan kader olarak görüldü?ünü ifade ederek, “Bizim kötü yerimiz mutfa?ymyz. Bu nedenle beslenme ?ekli mutlaka de?i?tirilmeli” diye konu?tu. Menopoz sonrasy dönemde de?i?ik tedavi ?ekilleri uygulandy?yny da belirten Prof. Dr. Ertüngealp, ancak bunun ki?iye özgü belirlendi?ini kaydetti. Ellerinde geni? bir ilaç yelpazesi bulundu?unu dile getiren Prof. Dr. Erdo?an Ertüngealp, etken maddesi “raloksifen” olan ilacyn bunlar arasynda yer aldy?yny sözlerine ekledi.